Açlık ve Yoksulluk Bütçesine Hayır! - 1.12.2018

Ulus meydanından bir kez daha haykırdık: Ekonomik krizin sorumlusu kamu emekçileri ve üreticiler değildir. Krizin faturasına da ortak olmayacağız. Yolsuzluklar yoksullaşmamıza neden oluyor. Açlık ve sefalete sürüklediğiniz kitleler bunun hesabını sormaya devam edecektir. Haklı taleplerimizi kazanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yılmadan, boyun eğmeden...

Yaşasın Eğitim-iş, 

Yaşasın Kamu-iş,

Yaşasın onurlu sendikal mücadelemiz.