Ders Ücreti Kesilmemelidir. - 26.04.2021

MEB, ÖĞRETMEN DERSE GELDİĞİ HALDE ÜCRET KESİLMESİNE SON VERMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencinin uzaktan eğitim ya da yüz yüze eğitimde ders katılmamasına bağlı olarak ek dersleri kesmektedir.

MEB bu durumu birçok yazıda belirtmiştir. Eylül ayında yayınlanan bakanlık yazısında da bu durum yer almakta olduğundan konu sendikamız tarafından yargıya taşınmıştık. Danıştay 12. Dairesinde açılan davamız devam etmektedir. Buna rağmen yargı sürecinin yavaş işlemesi nedeniyle idarenin sorunu çözmesi için yeniden talepte bulunmuş ve öğretmenlerin mağdur edilmemesini istemiştik.

Bakanlığa yazığımız 05.04.2021 tarihli yazıda;

“Salgın nedeniyle yapılan eğitim faaliyetlerinde öğrencilerin imkansızlığı, bakanlığın devamsızlığa ilişkin açıklamaları ve diğer nedenlerle çevrimiçi derse katılmadıkları görülmektedir.

Öğretmenler bu süre içerisinde ders yapmak üzere bilgisayar başında durmakta, öğrencinin derse katılma ihtimaline karşı ders saati süresince de çevrimiçi bağlantıya devam etmektedirler.

Ayrıca özel eğitim sınıflarında öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci sayısının çok az olduğuna bilinen bir gerçektir.

Çevrimiçi (canlı) derse sınıftaki hiç bir öğrencinin katılmaması durumunda öğretmenlerin ders ve ek derslerini yapmış sayılmadıklarına ve ek derslerinin kesildiğine ilişkin bilgiler gelmektedir.

Öğretmenlerden kaynaklanmayan, öğretmenin öğrenci olmasa da hazırlık, planlama ve derste bulunma faaliyetlerini yerine getirdiği bu tür durumlarda ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak mağduriyete yol açılmaması hususunda gereğini talep ederiz.”

Şeklindeki talebimize MEB tarafından verilen 08.04.2021 tarih ve 23878737 sayılı cevapla;

“Bu itibarla öğretmenlerin, öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

İfadeleriyle talebimizi reddetmiştir.

Oysaki başvurumuzda da belirttiğimiz gibi;

Uzaktan eğitimde öğretmen ders hazırlığını, ders saatini öğrencilere duyurmayı yapmakta, saatinde sisteme girmekte fakat öğrenci değişik gerekçelerle derse katılmamakta, buna rağmen öğretmen ders süresince ekran başında öğrenci beklemektedir.

Aynı şekilde yüz yüze eğitimde de öğretmen derse hazırlık ve planlama faaliyetlerini gerçekleştirmekte, ders işlemek üzere salgın şartlarında bazen kilometrelerce yol kat ederek okula gitmektedir. Öğrencinin gelme ihtimaline karşı ders saatleri süresince de okulda beklemektedir. Buna rağmen öğretmenlerin ek ders ücretleri kesilmektedir.

Oysaki öğrencinin derse katılmamasının sorumlusu MEB’in kendisidir. Öğrencileri canlı derse girmemeleri/ okula gelmemeleri halinde devamsız saymayacağını açıklayan MEB’dir.

İmkânı olmayan çocuklara bilgisayar, tablet ya da internet imkanı vermeyen de MEB’dir.

Tüm öğrencilere;

İmkan ve fırsat eşitliği sağlaması,

Öğrencileri devamsızlığa teşvik bir yana devam için her türlü tedbiri alması

Gereken MEB bunun aksine davranırken bu süreçten en küçük kusuru olmayan öğretmenleri mağdur etmektedir. Öğretmen sürece ilişkin yapması gerekenleri gerçekleştirdiği halde ücretinin kesilmesi tamamen bakanlıktan kaynaklı bir durumdur.

MEB, değişik gerekçeleri sunarak açıklama yapmaya çalışırken mevzuatta yapılacak küçük bir değişiklikle çözülecek sorunun büyümesine ön ayak olmaktadır.

Daha öncede bir çok kez belirttiğimiz gibi MEB her alanda (müfredat, haftalık ders saati, eğitimcilerin özlük haklarına dair düzenlemeler….) salgın koşulları yokmuş gibi hareket etmekte yani salgın olmayan dönemin kuralları ile salgın sürecini yönetmeye çalışmaktadır.

MEB, bu zor şartlarda çalışan öğretmenler için bir an önce bir düzenleme hazırlamalı ve Cumhurbaşkanına sunmalıdır.

Eğitim-İş olarak; her zaman olduğu gibi bu konuda da BAŞLATTIĞIMIZ HUKUKİ SÜRECİN takipçisi olmaya ve öğretmenlerin hak kaybı yaşamaması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

 

Hikmet BERBER

Şube Özlük Hukuk Sekreteri