EĞİTİMCİYE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ !- 13.09.2021

EĞİTİMCİYE ŞİDDETE HAYIR !

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmeni itibarsızlaştıran politikalarının sonucunda eğitimci arkadaşlarımız sürekli olarak şiddete maruz kalmaktadır. Yaşanan acı olayların sonuncusu Atatürk İlkokulu öğretmeni ve meslektaşımız Avukat öğretmen Tevfik AKKILIÇ arkadaşımıza gösterilen şiddet olmuştur.

Öğretmeni bir eğitimci olarak görmeyip bakıcı gibi gören zihniyetin velilerimize ve öğrencilerimize empoze edilmesiyle yaşanmaktadır bunun gibi şiddet olayları. Okulları işletme gibi gören, öğretmeni ve müdürü okulun gereksinimleri için para bulma peşinde koşturan anlayış, öğretmeni toplum önünde itibarsızlaştırıp hedef haline getirmektedir.

Bu yaşanan şiddet olayı ulusal basına da yansıdı ancak Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer iki satır açıklama yapıp olayı kınayan bir konuşma yapmadı ne yazık ki? En az bu yaşanan şiddet olayı kadar Sayın bakanın sessiz kalışı da bizi derinden yaralamaktadır. Gelecek kuşakları öğretmenin eseri olarak gören Atatürk’ün öğretmene verdiği değerin yanında saltanat özentisi içinde olanların öğretmene karşı takındığı tutum karşılaştırılması bile yapılmaz. Tevfik öğretmenimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eğitim emekçisi arkadaşlarımıza karşı gerçekleşen şiddetin her türlüsünü kınıyoruz.

Namık Kemal AYDOĞAN

Eğitim-iş Denizli Şb. Başk