MANİSA BÖLGE MİTİNGİ -19.03.2022

Kamu emekçileri artan zamlar, yüksek enflasyon, devalüasyon ve döviz kurlarının altında ezilirken Birleşik kamu-iş hak aramaya devam ediyor, konuşamayanların sesi olmaya, sessiz kitlelerin dili olmaya devam ediyor.

TÜİK sahte enflasyon oranları ile hakkımızı gasp ediyor. Cebimize giren paranın azalması TÜİK' in gerçek dışı verileri yüzündendir.

Türkiye'nin her yerinde bu adaletsizliği anlatarak, bu geçim problemini, kamu emekçilerinin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. 

Kimseye minnet etmeden, boyun eğmeden, hiçbir tarikat ve cemaatten emir almadan gerçekleri konuşacağız, emeğimiz ve alın terimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz.