ORTAK EYLEM İŞ BIRAKMA- 31.10.2022

Eğitim işkolunda örgütlü 13 sendikamız Eğitimiş sendikamızın çağrısıyla ortak iş bırakma eylem birlikteliği gerçekleştirdi.

Öğretmenlik meslek kanunu başta olmak üzere öğretmenleri ayrıştıran temel uygulamalar, eşit işe eşit ücret talebimiz, eğitim ödeneğinin bütün eğitim ve emekçilerine ödenmesi talebimiz, eğitim sistemimizde yaşanan aksaklıklar ve günübirlik uygulamalar nedeniyle 2 Kasım 2022 çarşamba günü iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek.

Bu eylemin tabanında daha fazla yankı bulması için sendika başkanlarımızla birlikte okullarımızı ziyaret ederek iş bırakmanın haklı gerekçelerini ve yasal altyapısını anlattık.

 

Eğitim-iş 

Eğitim-sen 

Anadolu Eğitim-sen 

Teç-sen 

Özgür Eğitim-sen bu ortak eylemliliği Denizli'de gerçekleştirecek olan sendikalardır.

 

Sınav unvan değil 

Saygı istiyoruz 

Başöğretmenimiz Atatürk.