PANKARTLARLA SINAVI PROTESTO ETTİK -18.11.2022

Öğretmenlik Meslek Kanununun Öğretmenleri ayrıştıran yönü, onur kırıcı sınav dayatmasına karşı Denizli'nin üç farklı anayolu üzerindeki köprülere pankart asarak tepkilerimizi sürdürdük.

Öğretmenlerin aynı işi yaparken farklı unvanlarla sınıfa girmeleri ve bunun karşılığında farklı ücret alacak olmaları, öğrenci ve velilere karşı öğretmenleri zor durumda bırakacak TUZAK bir uygulamadır. Milli Eğitim Bakanlığının eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı, çalışma barışımızı bozan bu sınav dayatmasına karşı gerçekleri söylemekten geri adım atmayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı bizi ayrıştırmak yerine atama ve norm yönetmelikleri başta olmak üzere vergi dilimi sorunu, ek ders eşitsizliği, sürekli değişen sınav sistemi gibi sorunlara çözüm getirmelidir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu bütün sendikaların ve eğitim örgütlerinin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmelidir.

Sınav unvan değil saygı istiyoruz.

Bizim başöğretmenimiz Atatürk'tür. Başka başöğretmen tanımıyoruz.