TERMİK SANTRAL ÇÖZÜM DEĞİL, KATLİAMDIR- 13.5.2020

TERMİK SANTRAL ÇÖZÜM DEĞİL, DOĞAYI KATLETMEKTİR!

Tavas İlçemiz, ilimizin en güzel ilçelerinden biridir. Tekstil ve tarım alanında kendini geliştiren ilçemizde bu sektörlerin gelişmesi için yatırımlar yapılırsa, bölge insanımızın gelir düzeyi artacak ve daha iyi koşullarda yaşayabilecektir.

Ancak tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yatırım beklerken bir de duyduk ki Tavas’a bağlı Avdan Köyü sınırlarında bir termik santral yapılacakmış. Gelişmiş ülkelerin teknoloji artığı olarak kabul ettiği ve kullanmadığı bu santraller nedense ülkemizde insan sağlığı yok sayılarak inşa ediliyor!

Hemen yanıbaşımızda Muğla’da Gökova ve Yatağan termik santrallerinin bölgedeki insan sağlığını ne derece olumsuz etkilediğini biliyoruz. Kanser hastalarının sayısı arttı, kuş popülasyonu ve yaban hayatı azaldı, doğa zarar gördü.

Tavas Avdan Köyünde yapılacak olan bu santral de aynı şekilde, insanlarımızın soluduğu havayı zehirleyecek, doğal kaynakları kirletecek ve tarım alanlarındaki üretim zarar görecektir. Yiyeceklerimiz, içtiğimiz su ve besin kaynağımız olan hayvanlarımız risk altına girecektir. Oysa Tavas Ovası verimli topraklardan oluşmaktadır. İnsanlarımızın çoğu geçimini bu verimli topraklardan karşılamaktadır.

Kalitesi düşük olan buradaki kömür yatakları bu santralin yapımı için bir gerekçe olamaz. Bu santral yalnızca Tavas bölgesini değil, Acıpayam, Serinhisar, Kale, Beyağaç, Aydın Karacasu ilçelerini ve Denizli Merkezini doğrudan etkisi altına alacaktır.

Rant uğruna, insan sağlığını yok saydığınız bu santralden vazgeçin. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir.

Daha düne kadar tarım ve hayvancılığı teşvik için gelir getirici projeler diye etiket koyduğunuz projeler varken, şimdi bu projeleri öldürecek kömür santrali açıyorsunuz. Yaklaşık 9000 futbol sahası büyüklüğünde, 3870 hektar alan bu santral için ruhsatlandırılmış durumdadır. Bunun 639 hektarlık alanı ise çalışma sahası olarak ayrılmıştır. Bu santral açılırsa, soğutma amaçlı olarak günde 5600 ton su yeraltından çekilecektir. Bu durumda kısıtlı olan su kaynaklarına ciddi bir darbe vurulacaktır.

Tavas Ovası da bir vatan toprağıdır ve kaderine terk edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Eğitim-iş tüzüğü gereğince insan sağlığını ve tarım alanlarını doğrudan etkileyen bu santrale karşı her türlü hukuki ve demokratik mücadele gücümüzü sonuna kadar sürdüreceğiz.

Namık Kemal AYDOĞAN

Eğitim-iş Denizli Şube Başkanı