7.000 EĞİTİM EMEKÇİSİ İLE İŞ BIRAKTIK- 02.11.2022

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN ONURU İÇİN BİRLİKTE ALANLARDAYIZ

Bugün eğitim emekçilerinin, haksızlıklar karşısında susmayacağını, ayrışmaya boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna, çocuklarının geleceğine sahip çıkacağını göstermenin günüdür.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitimde yaşanan sorunlara karşı, 13 eğitim sendikasının genel başkan ve yöneticileri, Başkent Öğretmen evinde bir araya gelerek ortak eylem kararları almıştı. Bu eylem ortaklaşmasına katılan sendikalar şunlardır.
“Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Teç-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik-Sen, Eşit Haklar Sendikası ve TÖB-Sen.” Toplantı sonunda, sendika genel başkanlarınca imzalanan karar tutanağı ise şöyle:

  • 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, TBMM’de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi acil talebimizdir.
  • Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi sağlanmalıdır.
  • Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir.
  • Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
  • Kamuda mülakat uygulamasına son verilmelidir.
  • Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.
  • Öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır.

Bu taleplerimize ilişkin,

  • 26, 27, 28 Ekim 2022 tarihlerinde iş yerlerinde kokart takılması kararı alınmıştı, okullarımızda kokart takarak tepkimizi gösterdik.
  • 2- 26 Ekim 2022 tarihinde, ilk teneffüs saatinde, öğretmenler odasında ortak bildiri metni üyelerimiz tarafından okundu.
  • 3- 14 Ekimden bu yana bu tepkilerimize ve taleplerimize rağmen Milli Eğitim Bakanlığı çözüm adına bir adım atmayınca 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir (1) günlük iş bırakma eylemi yapılması kararımızı da bugün uyguluyoruz.

Tüm eğitim emekçilerimizle bugün alanlardayız. İş bırakmak Uluslararası Çalışma Sözleşmesi hükümleri ve Danıştay Kararları gereğince yasal bir eylemdir. Kimseye bu eyleme katıldığı için ceza verilemez.

Mesleğimizin onuru için bugün alanlardayız.

Destek veren tüm emekçilere teşekkür ederiz.

Namık Kemal AYDOĞAN            Eğitim-iş Şube Başkanı

Hüseyin ÖZDEMİR                      Eğitim-sen Şube Başkanı

Özlem ÖZER                               Teç-sen Şube Başkanı

Ayşe KAN                                    Anadolu Eğitim-sen Şube Başkanı

Adanan ÜNLÜ                             Özgür Eğitim-sen Şube Başkanı