EĞİTİMCİYE ŞİDDETE HAYIR - 10.04.2019

Bu toplumun temel taşı öğretmenlerdir. Toplumdaki her meslek grubunu, her bireyi yetiştiren ve topluma kazandıran onlardır. Bu yüce millet, öğretmenin değerlerini bilen, onu eli öpülesi olarak gören bir millettir. Eğitime verilen değer bir milleti millet yapan en önemli ölçüttür. Toplum içinde son derece saygın olarak görülen bir mesleğin böylesine ayaklar altına alınması çok üzücü bir durumdur.

Öğretmeni, okul idarecisini rencide eden; hatta öldürmeye kadar giden böylesi olaylar ne yazık ki ilk değil. Eğitim-öğretim dönemi başında Çivril’de bir kadın öğretmen arkadaşımıza hakaret edilmiştir. Bir hafta kadar önce Kocaeli/Gebze’de bir okul müdür yardımcısı öğrencisi tarafından öldürüldü. Biz öğretmenler kendi yetiştirdiğimiz öğrenciler tarafından zarar verilebilecek hale gelmekten son derece kaygılı ve üzgünüz.

Toplumun ahlaki anlamda bu kadar çöküntüye uğramış olması her bireyi kaygılandırması gereken bir durumdur. Devlet kurumlarında bu olayların yaşanması öğretmen ve idarecilerin can güvenliğini tehdit etmektedir. Ne yazık ki bir ve beraber olmamız gereken bu zamanda malum sendikanın fevri ve hazımsız tutumundan dolayı ortak bir tavır sergilenememiştir. Bu bencil tutum, böyle davranış ve yaklaşımları körüklemektedir.

Hem öğrencimizin hem de velimizin göstermiş olduğu bu mesnetsiz davranışı şiddetle kınıyor, itibarımızın iade edilmesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Ayrıca yaşanan bu olayların sonuna kadar takipçisiyiz. Yasal anlamda da gereken her şeyi sonuna kadar yapacağız.

Bu şiddet olayları yıllardır süren itibarsızlaştırma politikalarının bir ürünüdür. Personeline, öğretmenine sahip çıkmayan milli eğitim bakanlarının bu şiddette sorumluluğu vardır. Biz sendika başkanları nasıl burada yan yana duruyor, birlikte hareket ediyorsak yetkililerin de öğretmenlerimizin yanında olmasını bekliyoruz.

 

Emre ERDOĞAN                    Namık Kemal AYDOĞAN          Mehmet DEDE              

Türk Eğitim-sen Şb. Başk.            Eğitim-iş Şb. Başk                Eğitim-sen Şb. Başk.