Şayak Kalpaklı Liderin Yolundayız! - 30.08.2018

Emperyalistlere, işbirlikçilerine, mandacısına, saltanatçısına, dincisine karşı Büyük Türk Milleti 26 Ağustosta başlatılan büyük zafer yürüyüşünü kazandı. Bu zafer, şayak kalpaklı adamın ülkesine olan inancının zaferiydi. Öyle ki, Mustafa Kemal'i dünya lideri Atatürk yapan eşsiz bir zaferdir bu. Kutlu olsun 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Ona inananlara, onun yolundan yürüyen hatta koşanlara: Yılmadan, korkmadan, boyun eğmeden...