Seçmeli Ders Eylemi - 13.01.2021

SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ DAYATMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Bugün burada eğitimi dinselleştirme faaliyetlerini afet var, salgın var demeden sürdürenlerin, bu kez gözünü seçmeli derslere çevirmesi nedeniyle toplandık.

Bilindiği üzere 4. Sınıf ve 11. sınıf arası tüm sınıflarda okuyan öğrencilerin seçmeli dersleri 4-22 Ocak tarihleri arasında öğrencilerin, velilerin istekleri ve talepleri doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir.

Bakanlıktan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, oradan da İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Okul müdürlüklerine gönderilen talimatta "Kuran'ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin seçilmesi için ilçe müdürlerine büyük rol düştüğünün altı çizilmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de bu talimatı görev kabul edip, okul müdürlerine seçmeli derslerde nasıl yönlendirme yapacaklarına dair sunumlar, videolar bile hazırlamışlardır. Bu yönlendirme öğrencilere pozitif bilimlerle, sanatla, sporla, yabancı dillerle ilgili derslerin seçimi yerine dini içerikli seçmeli derslerin dayatılacağını ortaya koymuştur.

Talimatnamelerde bu 3 dersin öğrencilere zorla dayatıldıktan sonra ilgili STK'ların da sürece katılmasının sağlanması gerektiğine dair not düşülmesi de, dernek/vakıf maskesi altındaki tarikatların eğitime yine arka bahçeden sokulmaya çalışıldığının göstergesidir.

Belli ki dayatılan 3 dersten başka dersleri almayı talep edecek çocuklarımıza yine "bu dersi verecek öğretmen yok" yalanı, tozlu raflardan çıkarılıp hazırda bekletilmektedir. Bilinsin ki biz bu filmi daha önce izledik ve mücadelemizle vizyondan kaldırdık! Bu yalanlarla velilerimizi, öğrencilerimizi belki yanıltabilirsiniz ama bizi asla! Bu çarpık, samimiyetsiz süreç sonunda,

  • Birçok öğrenci okul yönetimiyle ters düşmemek için bu dayatmalara boyun eğmek zorunda kalmaktadır. Öğrencilerimiz kendilerine hayati derecede fayda sağlayacak seçmeli dersleri alamamaktadır.
  • Velileri müşteri olarak gören bu zihniyet, onların iradesini de yok saymaktadır.
  • Normalde okulların önünden bile geçmesine izin verilmemesi gereken, sicilleri ağza alınmayacak suçlarla kabarmış, Cumhuriyet düşmanlıkları, söylemlerinden taşan yobaz topluluklar, STK adı altında eğitim sistemine enjekte edilmektedir.
  • Bu adaletsizlik, okullardaki norm dengesini alt üst ederek öğretmenlerimizi mağdur etmekte, Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmenlerine haksız norm avantajı sağlamaktadır.

EĞİTİMİŞ olarak bu hukuksuz talimatlara ilk ulaştığımız andan itibaren gösterdiğimiz kararlı tepkiyle, birçok İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geri adım attırdık. Şimdi sıra tüm Türkiye'de!

Eğitim-İş olarak uyarıyoruz: Çocukların zihinsel yönelim ve becerilerine göre bir eğitimden geçmelerini sağlayacak sistem" lafını dilinden düşürmeyen Sn Ziya Selçuk, başında olduğu Milli Eğitim Bakanlığında kendi söylemiyle bu kadar çelişen bir uygulamanın nasıl gerçekleştiğini kamuoyuna açıklamalıdır. Eğer konuşmalarındaki "çağdaşlık" vurgusu "takiyye" değilse, derhal harekete geçmeli, seçmeli dersleri tüm okulları imam hatipleştirmenin bir aracı olarak kullanmaya çalışan bu yöneticilere yönelik idari soruşturma başlatmalıdır.

Altını çiziyoruz: Seçmeli dersi belirleme süreci, velinin bilgisi dahilinde, öğrenci tarafından yapılır. Buradaki asıl amaç, öğrencinin kendini keşfetmesi, ilgili olduğu alanda donanımlı hale gelmesidir.

Türkiye'nin her ilinde konunun takipçisiyiz, olduğumuzu, mücadelemizi sürdürüp gerekirse hukuki yollara başvuracağımızı ilan ediyoruz.

Namık Kemal AYDOĞAN / Şube Başkanı